Sydbyens Private Børnepasser

Jette Würtz, Dalgasgade 19, Silkeborg Tlf 25782098

Pædagogik og visioner


Pædagogik og visioner

Hele det pædagogiske fokus handler om relationerne barn- voksen og barn – børn. Relationerne er grundlaget for barnets trivsel udvikling, fællesskabsfølelserne, læring og dannelse. Sproget indgår bevidst i hele den daglige pædagogiske praksis som en del af læringen. Leg, læring og rum er i fokus i forhold til den sociale udvikling, og læringen generelt. Legen er i fokus med henblik på, at følge barnets spor der, hvor det er muligt. 

Læringen i spisesituationerne er i fokus i forhold til mestring. Der vil selvfølgelig være tidspunkter og situationer, hvor det ikke er muligt at følge nedenstående, da barnets/børnenes  trivsel altid kommer i første række. 

Vi tilrettelæger og planlægger vores arbejde med udgangspunkt i den styrkede læringsplan. 

I praksis betyder det, at vi er helt bevidste om børnenes fællesskaber, trivsel, læring og dannelse.

Det vil sige, at vi skaber rum for lege i fællesskaber ”vi rydder ikke op, men gør klar til den næste leg” det kan være at stille legetøjet op i indbydende rammer. 

 Legen er vigtig, og vi forsøger, at følge barnets spor, når dette er muligt, og planlægge her ud fra.

Vi har fokus på, at vi bruger sproget aktivt i alle planlagte og praktiske aktiviteter, f.eks., når vi spiser, går tur eller bare skal have tøj på. 

  • Der er ord, som vi har særligt fokus på i en bestemt periode
  • Vi arbejder med temaer som f.eks. vand, is, vind og jord. 
  • Vi undersøger muligheder for sang og musik.

 


Nysgerrigheden er vigtig. Vi kommer ud på tur, og får nye indtryk.