Sydbyens Private Børnepasser

Jette Würtz, Dalgasgade 19, Silkeborg Tlf 25782098

Pris og indskrivning


Pris og indskrivning

Opskrivning: 

Jeg har min egen venteliste, som I skal skrive jeres barn op til. Dette gør I ved, at sende mig et ansøgningsskema, som I finder på hjemmesiden under ”venteliste”. 

I skal samtidig logge på pladsanvisningens side vedr. privat pasning, for her at bevilge mig det tilskud, som jeg modtager fra Silkeborg Kommune sammen med jeres forældrebetaling.

 

Pris:

Prisen følger Silkeborg Kommunes kommunale dagpleje, og er for 2019 2715 kr./mdr. i 12 måneder.

Friplads: Der gives ikke friplads til privat pasning, men der gives søskenderabat.